BREAKING NEWS:

Rechtszaak Zorgverzekeraar gewonnen!

Het gaat beginnen, einde ‘verplichte’ illegale Zorgverzekering!

Na 13 jaar strijden is het J. Zwarts (Voorzitter/oprichter) gelukt om eindelijk vanuit Civiel (burger)recht de onrechtmatige vorderingen die Bestuursrechtelijk verplicht worden gesteld nietig te verklaren.

Grote doorbraak in de ‘verplichte’ illegale zorgverzekering, die een schending zijn in uw burgerrechten!

illegale zorgverzekering | Nationale bond tegen overheidszaken Nederland

Vastgesteld is in het burgerrecht dat de verplichte zorgverzekering vanuit Burgerwetboek 1 Artikel 1, u vrij bent om een dienstbaarheid (zoals zorgverzekering) te dulden of niet te dulden. Ook is de wilsverklaring (Burgerwetboek 3 Artikel 33) door de uitspraak bevestigd, waaruit moet blijken dat u een contract bent aangegaan op vrijwillige basis vanuit Burgerwetboek 3 Artikel 44 (onrechtmatig contract onder dwang is vernietigbaar).

Lees de uitspraak

CONCLUSIE:

CAK (voormalig Zorginstituut Nederland), UWV, Banken, Gemeentelijke instanties en Incassobureaus zijn in samenspanning onrechtmatig vorderingen en strafbare feiten aan het plegen door voor eigen rechtertje te spelen waarin het Burgerrecht wordt geschonden (wij zijn in bezit van bewijzen), wat nu is vastgesteld door de Civiele rechter!

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zal nu de gerechtelijke uitspraak inzetten voor strafrechtelijke vervolging tegen de bovengenoemde partijen.

Deze illegale zorgverzekering

De verplichte zorgverzekering is een grootschalige illegale zwendel, waarbij de mensen- /burgerrechten worden geschonden met strafbare feiten. Er bestaat namelijk geen enkele wet waarin de Nederlandse Staat de bevoegdheid heeft om zijn eigen burgers in dwang/slavernij te plaatsen door hen een dwangcontract op te leggen met een commerciële private onderneming zoals de zorgverzekeraars, die vervolgens de dividenden (ons geld) uitkeren aan rijke aandeelhouders. De ingevoerde zorgverzekeringswet uit 2005 is onrechtmatig, gezien er sprake is van een rechtstreekse onaanvaardbare doorkruising van Rechten en misbruik van bevoegdheid!

Uitleg:

Mag de Overheid de burger dan ook dwang, boetes en schulden opleggen, door bijvoorbeeld een verplichte wet in te voeren voor dagelijkse boodschappen bij een “speciaal aangewezen supermarkt” of verplichte wet voor mobiel-/tv- of internetabonnementen?

Het antwoord is NEEN, de zorgverzekeraars zijn commerciële private ondernemingen en geen Overheidsinstituten. Het is dus bij de wet verboden om verplichte Bestuursrechtelijke (=Overheid) premies op te leggen op vrije burgers, die het recht hebben om zelf te bepalen met welke private bedrijven zij wel of geen zaken willen doen.

Wat stelt de wet?

Burgerwetboek 1 art. 1 stelt, dat een burger namelijk vrij en bevoegd is om een dienstbaarheid wel of niet te willen dulden, een verplichte zorgverzekering is dwang (Art. 284 Strafrecht) en door het plegen van dwang worden burgers tot slavernij (Art. 273f SR) gedwongen (Art. 365 SR) om hun inkomsten af te staan in samenspanning (Art. 51 & 80 SR) van ambtenaren, bestuursrechters, gerechtsdeurwaarders en zorgverzekeraars (Art. 285 & 285b SR).

Ook Art. 1 GW (gelijkheidsbeginsel), Art. 10 GW (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer), Art. 11 GW (onaantastbaarheid van het menselijk lichaam) en Art. 22 GW stellen, dat de Overheid de volksgezondheid met respect dient te bevorderen en geen enkel recht heeft om zijn burgers te bestraffen met dwang, boetes & schulden. Waar betalen wij dan belastingen voor, wanneer de Nederlandse Staat zijn eigen wetten weigert na te leven?

Discriminatie

De Internationale Rechten v/d Mens stelt zelfs, dat een mens altijd recht heeft op medische zorg! De Nederlandse staat discrimineert grootschalig zijn eigen burgers, door alleen de mensenrechten van migranten/vluchtelingen te erkennen d.m.v. het recht op gratis medische zorg! 

Door het plegen van onrechtmatige beslagleggingen door CAK (Zorg Instituut Nederland) en uitkeringsinstanties, zonder gerechtelijke uitspraak, spelen deze partijen voor eigen rechter, hetgeen tevens bij de wet verboden is. Alleen een onafhankelijke civiele rechter kan bepalen of de openstaande geëiste schuld op een burger gerechtvaardigd is voor een beslaglegging! Zonder gerechtelijke uitspraak plegen CAK en de uitkeringsinstanties knevelarij (Art. 366 SR), door het uitvoeren van een onrechtmatige vordering op een uitkering zonder gerechtelijke uitspraak!

TIP!

Werkgevers mogen wettelijk niet meewerken aan beslagleggingen van de verplichte zorgverzekering op hun werknemers, zonder gerechtelijke vonnis van de openstaande schuld. De verplichte zorgverzekering is namelijk een bestuursrechtelijke (overheids)wet en een werkgever en werknemer vallen onder het civiel (burger) recht. Zonder een gerechtelijk vonnis is de werkgever namelijk verplicht het salaris aan de werknemer uit te betalen! Werkgevers en ook banken maken zich onder dwang schuldig aan het strafbare feit Verduistering (Art. 321 & 322 SR) en mogen zonder gerechtelijke vonnis geen enkele medewerking verlenen!  

* Daarom is N.B.O. Nederland een petitie & gerechtelijke procedure gestart voor het afschaffen van de verplichte zorgverzekering!  

N.B.O. Nederland

Roept de Nederlanders op, zich in groot collectief aan te melden voor de collectieve gerechtelijke procedure en de petitie, om de grootschalige illegale zwendel m.b.t. de verplichte zorgverzekering te stoppen.