Telecomwet 2017

Veranderingen in 2017 van telecomwet 

De telecomwet is in het leven geroepen om een duidelijke regelgeving voor telecomaanbieders vast te stellen. Zo wordt onder andere de privacybescherming van consumenten gewaarborgd en moeten consumenten op een duidelijke manier worden geïnformeerd over abonnementskosten en het gebruik van hun telefoon.  Door de continue veranderingen binnen de wet, roept de wet veel vragen op: krijg ik een BKR-registratie als ik nu een nieuw abonnement neem? Wat betekent dat voor een eventuele hypotheek? Welke regels gelden er voor mijn abonnement? 

Veranderingen in 2017 van telecomwet

De veranderingen van de telecomwet in 2017

“Let op, geld lenen kost geld”, deze uitspraak ziet u vaak voorbij komen op websites van mobiele providers. Door de wijziging in de wet, die per 1 januari 2017 van kracht is, zijn providers verplicht deze melding op hun website, of andere plekken waar zij hun abonnementen aanbieden, te plaatsen. Sinds de ingang van de nieuwe wet geldt namelijk dat wanneer u een telefoonabonnement met een ‘gratis’ telefoon afsluit, u tegelijkertijd een lening afsluit voor deze mobiele telefoon. Dit maandelijkse kredietbedrag zit meestal verwerkt in uw maandelijkse abonnementskosten. Met ingang van 1 mei 2017 wordt deze lening bij  BKR geregistreerd. De provider moet de consument hierover duidelijk informeren.

Geen ‘gratis’ telefoon bij een abonnement, maar een lening. Hoe zit dat precies?

Bij veel mobiele abonnementen zit een telefoon inbegrepen. Het betreft geen ‘gratis’ telefoon, zoals het eerder vaak werd gezien, maar een lening voor de telefoon waarvoor u maandelijks een bepaald bedrag afdraagt. De maandelijkse kosten van het abonnement bestaat uit een opbouw van de kosten voor internet, bellen en sms’en en een maandelijks bedrag dat u afbetaalt voor de mobiele telefoon.  Dit laatste wordt gezien als een (goederen)krediet. Het deel van het abonnement dat gaat over internet, belminuten en sms’jes valt dus niet onder het krediet. Sinds 1 januari 2017 zijn providers verplicht om duidelijk inzicht te geven in de verdeling van deze kosten.

Wanneer wordt mijn mobiel abonnement BKR geregistreerd?

De nieuwe regelgeving omtrent de BKR registratie geldt voor nieuwe toestellen bij een telefoonabonnement die vanaf 1 mei 2017 zijn afgesloten. Het betreft alleen toestellen waarbij de lening voor de telefoon hoger is dan 250 euro. Deze lening wordt door de telecomaanbieder bij het BKR-geregistreerd. Kredietaanbieders hebben dan inzicht in uw leningen. Er is een uitzondering: wanneer u een aanbetaling doet bij het afsluiten van uw abonnement waardoor de kosten van de lening lager uitvallen dan 250 euro krijgt u geen BKR registratie. De kredietaanbieder, in dit geval de provider, is verplicht om te toetsen of u de maandelijkse lasten kunt betalen. De regelgeving staat vast  in de Wet op het financieel toezicht (Wft), waarop wordt toegezien door het Autoriteit Financiële Markten (AFM)