Rentederivaat

Compensatie ivm rentederivaten.

Verder is er zaterdag nog een belangrijke deadline voor mkb’ers die na 1 januari 2005 een rentederivaat hebben afgesloten. De ondernemers kunnen uiterlijk 30 september bij hun bank aankloppen voor een mogelijke compensatie.

Rentederivaat

De groep met een rentederivaat dat oorspronlijk tot na 1 april 2011 zou lopen, maar toch voor die datum is beëindigd, worden niet door hun bank benaderd. Zij moeten zelf contact opnemen. Na zaterdag is de bank niet verplicht hun verzoek in behandeling te nemen.