Tagarchief: ConsumentenUnie

Wisselen van energieleverancier kan tot bijna 400 euro per jaar schelen

Overstappen van energieleverancier

Consumenten kunnen met wisselen van energieleverancier tot bijna 400 euro per jaar besparen op hun energierekening.  Het aantal consumenten dat wisselt van energieleverancier blijft bovendien stijgen, meldt Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag 4 juli 2018. Volgens de toezichthouder zijn huishoudens zich ook steeds bewuster van de voordelen.
Waaruit bestaat je energienota. Wisselen van energieleverancier kan tot bijna 400 euro per jaar schelen
Wil jij ook weten wat jij kan gaan besparen?  
Kijk dan nu op onze energievergelijker.

Wisselen van leverancier

In de twaalf maanden tot aan 1 mei zijn 1,3 miljoen overstapverzoeken verwerkt. In de afgelopen drie jaar is 42 procent van de consumenten overgestapt. Ruim een kwart van de huishouden is nog nooit overgestapt. Dat aandeel was in 2015 nog 36 procent.

ACM

Volgens de ACM vinden consumenten het ook steeds makkelijker om leveranciers te vergelijken. Als consumenten overstappen, dwingen ze energiebedrijven daarmee volgens de toezichthouder om te concurreren. Dat leidt tot betere dienstverlening en lagere prijzen. Ongeveer de helft van de consumenten wil het komende jaar leveranciers vergelijken, aldus de ACM.

Vergelijk nu

Wil jij ook weten wat jij kan gaan besparen?  Kijk dan nu op onze energievergelijker.

Hoge Raad moet zich buigen over rentederivaten

Rentederivaten

De Hoge Raad moet zich gaan buigen over het dossier rentederivaten. De rechtbank Amsterdam vraagt de hoogste Nederlandse rechter om duidelijkheid over dwaling met betrekking tot de aanschaf van renteswaps door mkb-ondernemers.

Rentederivaten. De Hoge Raad in Den Haag.
De Hoge Raad in Den Haag. Foto: Hollandse Hoogte

De rechtbank is voornemens de route naar de Hoge Raad te bewandelen tijdens een lopende rechtszaak. Omdat met name het Gerechtshof Amsterdam in vergelijkbare zaken anders beslist dan de Rechtbank Amsterdam. En omdat er talrijke vergelijkbare zaken spelen bij de rechtbank. Dat zeg advocaat Jan Michiel Wagenaar, die in de lopende zaak optreedt namens een gedupeerde mkb’er.

Stijgende rente

Duizenden Nederlandse mkb-ondernemers kochten op aandringen van hun banken sinds ongeveer 2006 een renteswap om zich in te dekken tegen het risico van een stijgende rente. Toen de marktrente fors daalde kregen veel ondernemers te maken met extra kosten. Doordat banken hun klanten bij de verkoop zeer gebrekkig informatie hadden verschaft over de specifieke risico’s van de derivaten kwamen die extra kosten voor veel mkb’ers als een totale verrassing.

Een beperkte groep mkb’ers wordt door de banken gecompenseerd voor schade en krijgt een vergoeding voor grootschalige zorgplichtschending. De banken hebben daarvoor gezamenlijk al ruim € 1,5 mrd opzij gezet.

Twee verdedigingslinies

Tegelijkertijd worden er talloze rechtszaken gevoerd. Zowel door mkb’ers die recht hebben op bovengenoemde vergoeding, als door ondernemers die daar geen recht op hebben. In die rechtszaken kiezen ondernemers voor twee verdedigingslinies.

De eerste is een beroep op dwaling. Zij stellen daarbij dat zij het product niet hadden gekocht, als ze op de hoogte waren geweest van alle kenmerken en risico’s ervan.

De tweede is schending van de zorgplicht. Daarbij maken zij het punt dat de bank zich niet heeft gehouden aan zijn zorgplicht door de ondernemer bij de verkoop slechts van zeer summiere informatie te voorzien over de risico’s van het product. Dwaling leidt automatisch tot nietigverklaring van de overeenkomst tussen bank en klant. Schending van de zorgplicht tot ontbinding van de overeenkomst.

Verborgen provisies

De vragen die de rechtbank Amsterdam zal stellen aan de Hoge Raad gaan uitsluitend over dwaling. Advocaat Wagenaar licht toe dat het in de zaak van zijn cliënt onder meer draait om voor de klant verborgen provisies die de bankiers verdienden aan de verkoop en de uiteindelijk een veel te hoge rente.

Om dwaling vast te stellen moet gekeken worden naar de mededelingsplicht van de bank aan de ene kant en de onderzoeksplicht van de klant aan de andere. Volgens Wagenaar zijn er daarbij twee scholen waarover de rechtbank Amsterdam nu dus duidelijkheid vraagt van de Hoge Raad. De ene school komt volgens de advocaat voort uit een belangrijk arrest uit 2009 in de Dexia-affaire. ‘Daarin werd kortweg gesteld dat degene die de overeenkomst aangaat zich moet verdiepen in de documentatie en gewoon de goede vragen moet stellen. Doet hij dat niet, dan kan hij zich niet achteraf op dwaling beroepen.’

Standaardinformatie niet voldoende

De tweede school is die het Gerechtshof Amsterdam nu in een aantal swapzaken heeft gevolgd. Die zegt: alleen het leveren van standaardinformatie, zeker aan niet-professionele klanten, is niet voldoende. Wagenaar: ‘Eigenlijk zegt het Gerechtshof: als je als bank niet voldoet aan je mededelingsplicht dan kan je de klant niet verwijten dat hij niet voldoet aan zijn onderzoeksplicht. Hoe kan je – in deze specifieke zaak – verwachten dat een klant concreet vragen stelt over de hoogte van verborgen provisies , als je die klant niet vertelt dat die provisies er zijn.’

De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak zal, als zij de vragen in behandeling neemt, pas in de loop van volgend jaar worden gepubliceerd. Tot die tijd zullen rechters in lopende zaken alle beroepen op dwaling voorlopig parkeren is de verwachting.

Bron:FD.nl

Aanblijfbonus van meer dan een miljoen bij NIBC

NIBC

De beursgang van NIBC belooft lucratief te worden voor de top van de Haagse zakenbank. Voor de drie leden van de raad van bestuur lonkt een aanblijfbonus van meer dan een miljoen euro per persoon. Bedrijven die naar de beurs gaan delen zulke bonussen vaker uit, maar de rel die eerder deze maand ontstond over de geplande salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers laat zien dat beloningen in de financiële sector zeer gevoelig liggen.

NIBC-topman Paulus de Wilt krijgt, net als de cfo en de risicobestuurder van de zakenbank, een aanblijfbonus van 180% van zijn vaste brutosalaris.
NIBC-topman Paulus de Wilt krijgt, net als de cfo en de risicobestuurder van de zakenbank, een aanblijfbonus van 180% van zijn vaste brutosalaris.             Foto: Hollandse Hoogte

De retentiebonus staat in het prospectus van de bank. Topman Paulus de Wilt, financieel bestuurder Herman Dijkhuizen en risicobaas Reinout van Riel krijgen een aanblijfbonus van 180% van hun vaste brutosalaris.

Bonus in aandelen

Voor De Wilt komt de retentiebonus neer op een kleine €1,5 mln, terwijl zijn collega-bestuurders bijna €1,1 opstrijken. De bank betaalt de bonus in aandelen. Om het volledige bedrag te incasseren, moeten de bestuurders na de beursgang minstens vier jaar aanblijven. Op elke ‘verjaardag’ van de beursgang komt een pluk aandelen vrij.

Ook de drie leden van de laag onder de raad van bestuur, de executive committee, krijgen een aanblijfbonus. Deze bedraagt 165% van hun vaste loon.

Hamers

Hoge beloningen in de financiële sector zijn een hypergevoelig onderwerp. Vorige week zag ING na grote politieke en publieke druk af van een salarisverhoging voor topman Ralph Hamers. Hij zou een jaarsalaris van €3 mln gaan krijgen, de helft meer dan zijn huidige loon.

Toen staatsbank ABN Amro als laatste bank in november 2015 naar de Amsterdamse beurs ging, had topman Gerrit Zalm zijn eerder afgesproken beursgangbonus op aandringen van toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem al opgegeven.

De aanblijfbonus valt niet onder het bonusplafond van 20% van het vaste jaarsalaris. Een bank of verzekeraar mag een vergoeding van maximaal 200% van het vaste loon uitdelen als sprake is van ‘een duurzame organisatiewijziging van de onderneming’, en als ‘de variabele beloning uitsluitend strekt tot het behouden’ van de ontvanger. Vervolgens moet De Nederlandsche Bank groen licht geven. Blijkens het prospectus is dat gebeurd.

‘Voor stabiliteit van de bank’

Een woordvoerder van NIBC laat weten dat voor de aanblijfbonus is gekozen ‘in het belang van de stabiliteit van de bank’. Het is overigens de vraag of de bestuurders anders snel zouden vertrekken. De Wilt verlengde onlangs zijn contract tot 2022, terwijl de termijnen van Dijkhuizen en Van Riel tot 2021 en 2020 lopen.

Alle NIBC’ers, op de bestuursleden na, krijgen een bonus ter hoogte van een maandsalaris.

Verder blijkt uit het prospectus van NIBC dat de bestuurders eind 2016 al een aandelenpakket hebben gekocht. Topman De Wilt investeerde €1,5 mln, cfo Dijkhuizen en risicobestuurder Van Riel belegden €1 mln per persoon. Het drietal betaalde destijds €5,81 per aandeel, waardoor zij bij de beursgang al een flink rendement boeken. De beoogde prijs van een aandeel NIBC ligt tussen €8,75 en €10,25.

Certificaten

Naast aandelen bezitten De Wilt en Dijkhuizen certificaten. Deze verkopen zij bij de beursgang, al herinvesteren zij een aanzienlijk deel van de opbrengst. Dit doen de bestuurders in het kader van een plan voor het hele personeel. Zij mogen met korting voor maximaal 50% van hun vaste salaris certificaten aanschaffen. Deze beperking is volgens een woordvoerder van de bank de reden dat De Wilt en Dijkhuizen meer stukken verkopen dan zij kopen. De personeelskorting op de certificaten bedraagt 5,5% tot 18,5%, afhankelijk van of de medewerkers de stukken één of vijf jaar verplicht willen aanhouden.

Ten slotte krijgen alle NIBC’ers, op de bestuursleden na, een bonus ter hoogte van een maandsalaris. Het bestuur kan dit extraatje voor specifieke medewerkers, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de beursgang, ophogen tot het wettelijke bonusplafond van 20% van het vaste salaris.